Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2015

3920 cc19 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viagarter garter

June 18 2015

szszszsz
szszszsz
…jestem Żydem. Czy Żyd nie ma oczu? Czy Żyd
nie ma rąk, twarzy, narządów, zmysłów, uczuć,
namiętności? – skoro żywi sie tym samym jadłem,
rani go ten sam oręż, gnębią te same choroby,
leczą te same leki, ziębi i grzeje ta sama zima
i lato co chrześcijanina? Ukłujcie nas – czyż
nie będziemy krwawić? Połaskoczcie – czyż nie
będziemy chichotać? Otrujcie – czyż nie umrzemy?
A gdy nas skrzywdzicie – czyż nie będziemy szukać
pomsty? Skoro we wszystkim innym jesteśmy jak wy,
to i w tym jesteśmy do was podobni.
— Szekspir "Kupiec wenecki"

June 06 2015

szszszsz
But I've heard there's joy untold
Lays open like a road in front of me
- PJ Harvey "Angelene"

May 24 2015

szszszsz
szszszsz
"i drżenie w kącikach ust"
po 20 miesiącach, wciąż.

May 19 2015

5463 12e9
Reposted fromLittleJack LittleJack viagarter garter
szszszsz
0694 0f23 500
Reposted fromblackandblack blackandblack viasubliman subliman
szszszsz
7750 ffd0
Reposted fromkarmacoma karmacoma viahomefromhome homefromhome
szszszsz

May 04 2015

szszszsz
9095 a671 500
szszszsz
7858 38d7 500
szszszsz
6424 da79 500
"Melancholia" reż. Lars von Trier
8547 8be6 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viagarter garter
2584 a1dc 500
Reposted fromtwice twice viahomedesigning homedesigning
szszszsz
Widzimy szczęśliwych ludzi, których nie my uszczęśliwiamy, i to jest nieznośne!
— Johann Wolfgang von Goethe "Cierpienia młodego Wertera"
szszszsz
Szkoda, że potrzeba całego życia, żeby się nauczyć, jak żyć, Oskarze. Bo gdybym mogła jeszcze raz przeżyć swoje życie, postępowałabym inaczej.
Zmieniłabym swoje życie.
Pocałowałabym swojego nauczyciela muzyki, nawet gdyby mnie wyśmiał.
Skakałabym z Mary na łóżko, nawet gdybym zrobiła z siebie idiotkę.
Powysyłałabym brzydkie zdjęcia, całe ich tysiące.
— Jonathan Safran Foer "Strasznie głośno, niesamowicie blisko"

May 03 2015

szszszsz
9048 ad6e
Reposted fromlanadelrey lanadelrey viamisza misza
szszszsz
4022 1a76
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viamisza misza
szszszsz
5335 1c8f
Reposted fromlanadelrey lanadelrey viamisza misza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl